Bachelor in Biology

Általános információk

2 locations available

Program leírás

A biológia alapképzési programjai a hangos bölcsészettudományi képzést nyújtják, jelentős mennyiségű és elemző gondolattal, valamint a kapcsolódó szakmák előkészítésével. Az összes alapvető (szükséges) kurzusok közé tartozik a recitation, a laboratórium, vagy mindkettő, és további laboratóriumi tapasztalatok szükségesek a magon túl.

A fentiekben ismertetett követelményeknek megfelelően a tanszék nemcsak a természettudományi diploma megszerzéséhez szükséges erős háttérrel rendelkezik, hanem lehetővé teszi a diákok számára, hogy karriert dolgozzanak ki a különböző tudományágakban, beleértve a középiskolai tanítást, a környezetgazdálkodást, a mikrobiológiát, a molekuláris biológiát, biotechnológia, genetika, vadgazdálkodás, halászatbiológia és tengeri tudomány. Továbbá a tananyagunk felkészíti a karrierlehetőséget az Egészségtudományokban, beleértve az orvostudományt, a fogorvost, az állatorvostudományt és az ehhez kapcsolt egészségügyi szakterületeket. Az Orvosi Laboratóriumi Tudományok BS fokozata felkészíti a hallgatókat az orvosi irodákban, a kórházakban, valamint a biotechnológiában és az ipari laboratóriumokban. A MLAB fokozattal rendelkező egyének gyakran pályájuk során a kutatási és igazgatási pozíciókba költöznek.

Program célok

A. A biológia ismerete

A diákok a molekuláris, sejtes, organizmusos és népességi szinteken megismerik a biológia, a biológiai sokféleség és az evolúció ténybeli és elméleti alapját.

B. Terepi és laboratóriumi technológiák ismerete

A hallgatók megismerik a biológia területén alkalmazott laboratóriumi és helyszíni technológiák használatát, és tapasztalataik vannak ezek értelmes részhalmazaival.

C. A tudományos módszer ismerete

A hallgatók megértik és hatékonyan használják a tudományos módszereket, hogy tesztelhető hipotéziseket fejlesszenek ki, és képesek kísérleteket készíteni a hipotézisek megfelelő technológiát alkalmazó tesztelésére. A diákok képesek lesznek elemezni az adatokat a statisztikai módszerek hatékony felhasználásával az érvényes következtetések elérése érdekében.

D. Írásos közlemény

A hallgatók programjaink tudományosan művelt állampolgárok leszünk. Képesek lesznek olvasni és értékelni a tudományos szakirodalmat, megfelelő következtetéseket és levonásokat tenni a biológiai információktól. Képesek lesznek megszervezni és értékelni a biológiai információkat, és írásban és szóban formában bemutatni azokat világosan, lehetővé téve számukra, hogy kölcsönhatásba lépjenek a nagyobb közösséggel a biológiai tények és elméletek gazdasági és társadalmi vonatkozásainak megvitatásában, .

Tanulói tanulási eredmények

PROGRAM CÉL A - A biológia ismerete

Tanulói tanulási eredmény A1:

A diákok megmutatják a biológiai rendszerek által használt molekuláris Pathways megértését.

Tanulási eredmény A2:

A hallgatók bizonyítani tudják, hogy az öröklõdés alapelveit felhasználják a genetikai tulajdonságok örökségének megjósolására, valamint a fajlagosság és az evolúció alapelveinek megértésére.

Tanulási eredmények A3:

A diákok megmutatják az élet mindhárom tartományának (Achaea, Bacteria, Eukarya) sejtszerkezetének megértését, valamint a vírusok és eukarióta királyságok egyedi jellemzőit.

Tanuló tanulási eredmény A4:

A hallgatók megmutatják a szervezet és a biológiai környezet közötti kölcsönhatást.

PROGRAM CÉLJA B - A terepi és laboratóriumi technológiák ismerete

Tanulói tanulási eredmény

A hallgatók bizonyítják, hogy képesek a mintavételezési mintaelemzés elvégzésére, és a szervezet molekuláris, sejtes és szöveti szintjein modern módszerek és berendezések segítségével elemezhetik az organizmusokat.

PROGRAM CÉL C - A tudományos módszer ismerete

Tanulói tanulási eredmény

A hallgatók magas szintű jártasságot mutatnak a hipotézisek kidolgozásában, statisztikai módszerek alkalmazásával és az eredmények értelmezésével.

CÉL PROGRAM D - Írásos kommunikáció

Tanulói tanulási eredmény

A hallgatók bizonyítani tudják a megfelelő bibliográfiai erőforrások megtalálását és hasznosítását, valamint demonstrálják az ilyen információk egyértelmű szervezését, értelmezését és bemutatását.

Utoljára frissítve okt. 2018

Az iskoláról

Mason is a young university that, in just a short time, has made impressive strides in size, stature and influence. Today, as Virginia’s largest public research university, we are setting the benchmar ... Tovább

Mason is a young university that, in just a short time, has made impressive strides in size, stature and influence. Today, as Virginia’s largest public research university, we are setting the benchmark for a bold, progressive education that serves the needs of our students and communities. To that end, we have 10 schools and colleges devoted to a variety of areas of study. Kevesebb
Fairfax , Washington + 1 Több Kevesebb