Építészmérnöki Bachelor (B.Arch) építészetben

Általános információk

Olvass többet erről a programról az intézmény honlapján

Program leírás

Első szakmai fokozatként kínált, az építészmérnöki Bachelor program intenzív tervezési oktatást biztosít, fejlesztve minden hallgató képességét a kritikus gondolkodás, a művészi látás és a felelősségteljes vezetés szintetizálására. Szenvedélyes professzionális oktatókkal, változatos együttműködési csapatokkal, feltörekvő technológiákkal és gyártási laboratóriumokkal, valamint a fenntartható módszerek iránti érzékenységgel - együtt részt veszünk fizikai világunk alakításában.

A kurzus leírása

Félév 1

 • ARH 110: Stúdió 1: Koncepcionális Design Stúdió
  Mag / 3 egység
 • FND 113: Vázlat a kommunikációhoz
  Mag / 3 egység
 • LA 123: Tervezési filozófia: Esztétika, logika és etika
  Liberális művészetek / 3 egység
 • LA 255: Matematikai Főiskola
  Liberális művészetek / 3 egység

2. szemeszter

 • ARH 150: Stúdió 2: Térbeli rendezés és űrlap
  Mag / 6 egység
 • ARH 170: Projektív rajz és perspektíva
  Mag / 3 egység
 • ARH 180: 2D digitális vizuális média
  Mag / 3 egység
 • ARH 230: Szín, érzékelés és tér
  Major / 3 egység / Nyáron ajánlott
 • LA 108: Összetétel a művész számára
  Liberális művészetek / 3 egység / Nyáron ajánlott
 • LA 271: Főiskolai algebrai geometria
  Liberális művészetek / 3 egység

3. szemeszter

 • ARH 210: Stúdió 3: Telepítési műveletek és Tectonic rendszerek
  Mag / 6 egység
 • ARH 390: 3D digitális modellezés
  Major / 3 egység
 • LA 219: Az építészet története: ősi és gótikus
  Liberális művészetek / 3 egység
 • LA 293: Precalculus
  Liberális művészetek / 3 egység

4. szemeszter

 • ARH 240: Webhelytervezés és térképészet
  Major / 3 egység
 • ARH 255: 4. stúdió: Összeszerelés és kontextus
  Mag / 6 egység
 • LA 249: A reneszánsz művészi és szellemi története
  Liberális művészetek / 3 egység / Nyáron ajánlott
 • LA 292: Programozás és kultúra
  Liberális művészetek / 3 egység
 • LA 296: Alkalmazott fizika
  Liberális művészetek / 3 egység / Nyáron ajánlott

5. szemeszter

 • ARH 239: Anyagok és módszerek
  Major / 3 egység
 • ARH 310: Stúdió 5: Szerelési épületek és háttér
  Major / 6 egység
 • ARH 320: Szerkezetek: fa és acél
  Major / 3 egység
 • LA 319: Az építészet története: Modernitás
  Liberális művészetek / 3 egység

Félév 6

 • ARH 330: Szerkezetek: Beton, kőműves és szakító rendszerek
  Major / 3 egység
 • ARH 350: Stúdió 6: Építési feltételek és épületteljesítmény
  Major / 6 egység
 • ARH 399: Épületinformációs modellezés
  Mag / 3 egység
 • LA 115: A Természetes Világ 1: Az alapréteg
  Liberális művészetek / 3 egység / Nyáron ajánlott
 • LA 359: Városi szociológia
  Liberális művészetek / 3 egység / Nyáron ajánlott
 • LA 429: Építészetelmélet
  Liberális művészetek / 3 egység

7. szemeszter

 • AEL 399B1: 1. szélesség: Zene és művészet hatások
  Humán tudományok / 3 egység
 • ARH 410: Stúdió 7: Tektonika és felépítés
  Major / 6 egység
 • ARH 420: Szerkezetek: Rendszervizsgálat
  Major / 3 egység
 • ARH 430: Klíma és energiafelhasználás: Fenntartható stratégiák
  Major / 3 egység

8. szemeszter

 • ARH 440: Épületrendszerek: mechanikus, villamos és vízvezeték
  Major / 3 egység
 • ARH 441: Tektonika: Kódanalízis és borítékdokumentáció
  Major / 3 egység
 • ARH 450: Stúdió 8: Ház és integrált kialakítás
  Major / 6 egység
 • COM 208: Dinamikus légifelvételek: A dróngyártás alapjai
  Humán tudományok / 3 egység
 • LA 449: Urbanisztikai elmélet
  Liberális művészetek / 3 egység / Nyáron ajánlott

9. szemeszter

 • AEL 399B3: 3. szélesség: nyelv, kultúra és humán tudományok
  Humán tudományok / 3 egység
 • ARH 475: Építészek szakmai gyakorlata
  Mag / 3 egység
 • ARH 510: 9. stúdió: Vegyes felhasználású urbanizmus és kutatás
  Major / 6 egység
 • ARH 529: Az elmélettől a gyakorlatig
  Major / 3 egység

10. szemeszter

 • ARH 550: Stúdió 10: Záró értekezés projekt
  Major / 6 egység
 • GR 460: Senior portfólió
  Humán tudományok / 3 egység
 • LA 435: A jelek hatalma: szemiotika és a képzőművészet
  Liberális művészetek / 3 egység

Egységkövetelmények

Fokozat követelmény

Építészmérnöki diploma követelményei

 • Minimum 2,0 GPA
 • Minimális C-fokozat minden alaptanfolyamon, fő kurzuson és a következő liberális művészeti kurzusokon:

LA 107 írás a többnyelvű művész számára
vagy LA 108 összetétel a művész számára
LA 219 építészet története 1
LA 249 építészet története 2
LA 255 Főiskolai matematika
LA 271 College Algebra geometria
LA 292 programozás és kultúra
LA 293 Precalculus
LA 296 Alkalmazott fizika
LA 319 építészet története 3
LA 429 építészeti elmélet
LA 449 várostervezési elmélet

Építészmérnöki alapképzés

ARH 110 Studio 1: Koncepcionális Design Studio
ARH 150 Studio 2: Térbeli rendezés és űrlap *
ARH 170 Projektív rajz és perspektíva
ARH 180 2D digitális vizuális média
ARH 210 Studio 3: Helyszíni üzemeltetés és Tectonic rendszerek *
ARH 250 Studio 4: Helyekultúra és integrált urbanizmus *
ARH 399 Épületinformációs modellezés
ARH 475 Építészek szakmai gyakorlata
FND 113 Vázlat a kommunikációhoz

Építészmérnöki főiskolai kurzusok

ARH 230 színes, érzékelés és tér
ARH 239 Anyagok és módszerek
ARH 240 webhelytervezés és térképészet
ARH 310 Studio 5: Szerelési épületek és háttér *
ARH 320 szerkezetek: fa és acél
ARH 330 szerkezetek: Beton-, falazó- és húzórendszerek
ARH 350 Studio 6: Építési feltételek és épületteljesítmény *
ARH 390 3D digitális modellezés
ARH 410 Studio 7: Tektonika és felépítés *
ARH 420 struktúrák: rendszerek vizsgálata
ARH 430 Klíma és energiafelhasználás: Fenntartható stratégiák
ARH 440 épületrendszerek: mechanikus, villamos és vízvezeték
ARH 441 Tectonics: Kódanalízis és boríték dokumentáció
ARH 450 Studio 8: ház és átfogó formatervezés *
ARH 510 Studio 9: Vegyes felhasználású urbanizmus és kutatás *
ARH 529 az elmélettől a gyakorlatig
ARH 550 Studio 10: Záró értekezés projekt *

* 6 egység tanfolyam

Építészmérnöki alapképzés általános követelményei:

 • 1 Írásbeli közlemény: Összetétel
 • 1 Írásos kommunikáció: Tudományos írás
 • 3 Az építészet története
 • 1 Alapvető matematika
 • 1 Alkalmazott matematika
 • 1 Speciális matematika
 • 1 Alkalmazott fizika
 • 1 Kulturális hatások és emberi viselkedés
 • 1 Városi tanulmányok
 • 1 Építészeti foglalkoztatási kommunikáció és gyakorlatok
 • 1 Történelmi tudatosság

Miután a fenti általános oktatási követelmények teljesültek, vegye igénybe a Liberal Arts választottakat, ha eleget tesz a Liberal Arts egység követelményeinek.

Academy of Art University / Academy of Art University

Tanulási eredmények a programban

Az egyetemi hallgatók megfelelnek a következő hallgatói teljesítménykritériumoknak:

Fogalmi gondolkodás és folyamat

 • Kommunikálja a fogalmi gondolkodást szóban és írásban
 • Fogalmazza és terjessze a fogalmi gondolkodást ábrákon keresztül
 • Szigorú anyaglogika kidolgozása a modellkészítéshez az ötletek tesztelésére
 • Készítsen diagramokat, amelyek jelzik a vonatkozó precedenst adó épületek vagy épített környezet kritikus elemzését, felismerve az építészet tudományának fontosságát
 • Készítsen kritikai elemzéseket a kortárs, történelmi, globális precedensekről, ideértve az épületeket, a várostervezést, az elméleti szövegeket vagy a stúdióprojektekhez és rendszerekhez kapcsolódó művészeteket
 • Fejlesszen ki egy olyan tervezési identitást, amely szintetizálja a kritikai gondolatokat, az építészeti célokat és a várostervezési stratégiákat a kutatás által alátámasztott döntéshozatali kritériumok kidolgozása révén

Alapvető tervezés, rajzolás és készítés

 • Kritériumok kidolgozása építészeti rend és formális nyelv létrehozására és értékelésére
 • Kutatásokon alapuló, építkezésre vonatkozó javaslatok kidolgozása a terület kontextusára érzékenyen és méretben és felhasználásban
 • Készítsen építészeti rajzokat megfelelő rajzkonferenciákkal a térbeli tulajdonságok és a tervezési szándék közvetítéséhez
 • Mutassa be a lényegességet a tervezési projektekben az építőanyag tulajdonságainak megértése alapján
 • Készítsen rajzokat és modelleket magas kézműves színvonallal és figyelmesen a részletekre

Előadói képességek

 • Világosan magyarázza meg és védje meg a tervezési projekteket verbális prezentációkban
 • Készítsen bemutató táblákat, diákat és / vagy nyomtatott anyagokat, amelyek logikus szekvenálást és információhierarchiát mutatnak
 • Hatékony vizuális kommunikációs stratégiákat kell kidolgozni az érvekre épülő információk továbbítására
 • Határozza meg a megfelelő ábrázolási technikákat a tervjavaslat térbeli tulajdonságainak és emberi tapasztalatainak leírására

Vezetés és közösség

 • Mutassa be a közösségépítés és a társadalmi méltányosság iránti elkötelezettségét egy építészeti projekt programozása és szervezése révén
 • Mutassa be érzékenységét a felhasználói csoportok különböző nézeteivel szemben az épület tervezésekor
 • Vegyen részt együttműködési folyamatban a formatervezés fejlesztésében, a tervezési és a mérnöki tudományágak széles skálájával
 • Mutassa be és fogalmazza meg a szakmai gyakorlatok és a szerződéses előírások ismereteit

Integrált tervezés

 • Végezzen el felhasználói és programozási elemzést
 • Kommunikálja egy helyszín városi és környezeti feltételeinek elemzését tiszta grafikai eszközökkel
 • Integrálja a fenntartható és energiatudatos stratégiákat az épület tervezésében
 • Kommunikálja a formatervezési rendszer környezeti teljesítményének elemzését tiszta grafikus eszközökkel
 • Energiatudatos stratégia kidolgozása az épületburkoló rendszerek tervezéséhez és az anyagkiválasztáshoz
 • Integrálja a szerkezeti rendszereket az épület tervezésében
 • Készítsen műszaki dokumentációt, amely leírja az építészet és az épületrendszerek integrációját
 • Hogy megfeleljen az akadálymentesség és az életbiztonsági követelményeknek az épület tervezésekor

Academy of Art University tanulási eredményei

Academy of Art University végzősök képesek lesznek bizonyítani:

 1. Készítsen olyan műalkotást, amely alkalmas a szakmai lehetőségek keresésére a választott művészeti és tervezési területen.
 2. Kreatív problémák megoldása a művészet és a tervezés területén, ideértve a műszaki, esztétikai és fogalmi ismeretek kutatását és szintézisét.
 3. Professzionálisan kommunikálja elképzeléseit, és kapcsolódjon a tervezett közönséghez a területükhöz kapcsolódó vizuális, szóbeli és írásbeli prezentációs készségek segítségével.
 4. Végezzen műszaki, esztétikai és fogalmi döntéseket a művészet és a tervezési alapelvek megértése alapján.
 5. A szakterület használatával értékelje a saját területén végzett munkát, ideértve a saját munkáját is.
 6. Felismerje a történelmi és kortárs kulturális és esztétikai trendek hatását a művészetre és a formatervezési termékekre.
 7. Tanulja meg a szakmai készségeket és viselkedést, amely a művészet és a formatervezés globális piacán való versenyzéshez szükséges.
Utoljára frissítve ápr. 2020

Az iskoláról

For nearly 90 years, artists and designers have called Academy of Art University their home. Founded in San Francisco and family owned since 1929, it is the largest private art and design university i ... Tovább

For nearly 90 years, artists and designers have called Academy of Art University their home. Founded in San Francisco and family owned since 1929, it is the largest private art and design university in the nation. Kevesebb